Thursday, November 17, 2011

ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ....ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದ ನದಿಯು...ಸಾಗರವ ಸೇರುವಂತೆ...

ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದ ಸುಮವು....ಮುಡಿಯ ಸೇರುವಂತೆ...

ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಮಾಸಗಳಾಗಿದ್ದವು...ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ...
ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಾನೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದವು...
ಆ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವು...

ಹರಿ, ಹರ,  ಸರಸ್ವತಿಯರೇ ಆ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು...

ಹರಿ ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಬರಬೇಕಿತ್ತು...ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ವಾಹನ ಗರುಡನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರದ ಕಾರಣ, ಹೇಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ನೋಡಲು ರವಷ್ಟು ಮುಂದಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಜಾಗ ಸೇರಿಯಾಗಿತ್ತು...

ಹರ ತನ್ನ ನಂದಿ ವಾಹನವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ...
ಸರಸ್ವತಿ ತನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಕಂಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹರಿ ಹಾಗು ಹರ ಇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಳು..

ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಸಂತಸ ಸಂಭ್ರಮ...ಬಹುದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ದು..ಸಹಜವಾಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು...

ಆ ಸಂತಸಕ್ಕೆ, ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿ ಬಂತು...ಏನು ಮಾತಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ..ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೃದಯ ಒಬ್ಬರಿಗೊಸ್ಕರ, ಒಬ್ಬರದು ಮಿಡಿಯುತಿತ್ತು..ಅಂತ ನಿರ್ಮಲ ಗೆಳೆತನ ಅವರದು...

ಏನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಸರಸ್ವತಿ ಕಂಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಖುಷಿ...ಹರ ತನ್ನ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ವರ್ಣನೆ ಬಾಲ ಗಣಪನ ಆಟಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ...

ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯರಾದ ಹರ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ...ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಮೌನದ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹರಿ ಮನಸಿನಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು.

ಎಂತಹ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವತ್ತು ಅಮರ....ಮಧುರ...

Sunday, August 21, 2011

Reunion - Part IV

This edition of reunion was a perfect planned as Satish Kumar JM had confirmed his presence in India in the month of August 2011.  And this reunion makes special on more than the reasons.

All the last three reunion were boys dominated, and stories, incident from our school era just flowed like a Angel falls from great heights to all deep valley.  But this reunion announcement made few people curious to know who will be new to this edition.

Our reunion had a lady luck smiling at us in the form of Dr. P Leela, and effervescent Roopashree (who many of us including me believed that she doesn't belongs to our batch as venki was famous for releasing bloopers, as it is venki who identified and recognised Roopa)

It was a pleasant surprise to see the tall handsome Vinod as well.

Our part IV edition had people from all walks of life.
Shyam - The Class"ic" leader of our batch
Satish - The eternal iron-Sports boy of our batch
Vinod - smiling beauty of our batch
Venki - The "Class (or say bath) room singer - The Nimbia guy
Roopashree - The silent element of our batch
Leela - The bookish gal who studied, studied to top the charts all the time
& finally Srikanth

As happened in our previous editions, memory, funny incidents rolled out by each and and everyone.
The snaps from our high school days brought out by Roopa and Leela added more life to this edition as each and every memeber in the snap were able to get the name tags after a marathon 23 years in our life.

Great thanks to security folks who honoured our request, and opened the school gate for us to savor the moments we left there, and carried in our heart in search of future.

Some lively moments were
1. Haadu baa kodbale song rehearsal from Vinod Kumar
2. Repeat enact of "Nimbia" song
3. Roopa, and Leela added few incidents which were remarkable in its own from our school life

The snaps are available in the following link.

https://picasaweb.google.com/106684850157473716259/ReunionPartIV

http://www.youtube.com/watch?v=8lZDeFuhjwA

Sunday, July 24, 2011

Reunion of National College - 1993 Batch

An SMS from an unknown number initially triggered this great reunion after a gap of 18 years.

A call from MG road BSNL Exchange informing that, Harinath KP would like to talk to us surprised me.  Then when i had answered the call, it was one of the biggest moments, as he called us for a get-together in his palatial house near Jayanagar for the degree batch from the National College, Basavanagudi.As promised in drenching rain, was there in the venue by 5PM on a chilled sunday evening on 24th July 2011.

I was the first to get in to his house, followed by cute couple of our batch Satish and Vinutha.  We explored our college days, by then Basavaraj came in.  Anand, and Raghuram followed.  We thought this is the last bunch of guys to come in as it was raining cats and dogs.  We didnt had any hopes of new entrants.  

We were savoring the nostalgic moments and also lovely snacks, We had a lovely time, Vinutha noted down all of the mates contacts numbers, and also email id's, and we were almost to ready to get up from the seat, by that time Ravindra ventured in with his family.  It was nice to his family, and also getting the information that one more from our batch Rajshekar Patila was on the way.  

A nice group snap triggered the idea of meeting all of them again and possibility of more people from the batch on August 9th 2011 at cosmo club in Jayanagar.

It was a great reunion indeed after a gap of 18 years, so many changes happened in our life, but not the friendship mind set, all belonged to the same mould even after a long long pause in our life.

Will meet again on August 9th 2011. Till then try to pluck and arrange more from the same batch of the tree.

Hatrik Reunion - Highschool Hudugaru -

Chandra's surprise reply to Venki's birthday mail triggered the idea of pulling the third successive reunion just couple of weeks earlier than the planned one in August 2011.

Mail floated up and down, and finally we all drill-downed to 24th July 2011 on the same place where we left our present and went on searching for new future, The National High School.  
The inspirational educationist - Dr. H Narasimhaiah
Chandra, and Shyam were the first to put their footsteps, followed by me, then new-bee for this re-union Satish T N, then the nimbiya lad Venki, and finally long long tall & Smart guy S K Sridhar. 

The newbies Satish T N, and Venki went deep in to the last 25 years, and pulled one by one interesting & humorous moments from the past to the present. It was a laugh riot all the way. 
Srikanth, Satish TN, Shyam, Chandra, Venki, Sridhar in order
We are all holding, pressing our stomach with great difficulty to sustain and to control ourselves from the pain of laughter. The moments spent were paisa vasool all the way.

A big thanks to Chandra for a quick look reunion, and also to all the mates who were present on this occasion. 

We are meeting again with more from the same branch of the tree in Mid of August 2011, till then wait and cherish the moments spent together.

See you guys on August 11 to reboot our National High School moments.
More photos in the following link

Monday, March 7, 2011

Reunion of Crazy Guys of Savanadurga - 5th March 2011

I live for friends...I leave good moments for friends..


This Saturday was one such occasion, where our Savanadurga trek gang wanted to meet for a chat n chat.  So as usual, fulcrum of making the balance fell on me.  


I called our divine friend "Kishore" The Jigar Man (Not Jaagir), he promptly accepted our heart of invitation.  Am thankful to him. The place fixed as Jayamahal Palace Hotel (Heritage Hotel).  What a place it was, our stomach was burning with hunger, but the ambiance, the landscape, the eagerness to meet the buddies compensated the hunger.
Jayamahal Palace Hotel - Heritage


Kishore was eagerly waiting for all of us (Me, Sandeep, Yashdeep, Latesh), but we too were eagerly wanted to meet the man of the moment.  He just finished a meeting, and was waiting for us. When i called him up, he said, am already in the hotel, then in my usual style i said "Hope you are not waiting for us to pay the bill" the joke was silly, but the impact on Kishore was very high, he was holding his stomach, and laughing at us, when we reached him.
Kishore - The Jigar Man
His confusion between, who is who of Sandeep and Srikanth, is one more incident, which demanded laughter from all of us. Hopefully he is now clear who is who, if not one more I-Spy-You game on the cards.
Smarty & Saint giving solid Pose
From his talks we realised, how good the words from Yashdeep's words...simply he said, probably this piece of lands belongs to Kishore...it turned out to be true, when kishore narrated that, this Piece of peace belongs to his ancestors (once upon a time)


We had a nice, light snacks.  Kishore, the entrepreneur experience was something we were hearing with ears, and heart open.  What an achievement from him.  We were blessed guys to rub the shoulders with a magician, who is Jigar-dar in his own right.  His words of wisdom were eye opener for us.  The experience he shared with us can be explained.  Just it brings goose bumps on us.  Hats off to the ice cool, down to earth entrepreneur i ever met in my life time.
The inspirational stuff from kishore!!!!!!!!
Few snaps, may not tell the story of our high adrenalin rush, but the experience is great thing to cherish in the heart than with the keyboards
No Kishore..am not Srikanth...coz..there is only one crack in our team


The group snap, was a perfect finale for an enthralling weekend.  
Me, Smarty, Saint, Jigar, Deepsun in order


When there is a symphony in the heart, and the walk..this is how we respond.  Following snaps perfectly show case of our friendship
It says...we are way ahead..so our friendship


And finally our heart was cheering like below, for one more stupendous trip...waiting on the cards...See you soon.
Our heart was heavy...but will come back with a bang!!!!!!!!!!!!
https://picasaweb.google.com/srmanjun/SavandadurgaGangGetTogeter5thMarch2011#